Ty także możesz być św. Mikołajem i sprawić radość seniorowi. Jak to zrobić?

Inicjatywa „Święty Mikołaj dla Seniora” to coroczna, ogólnopolska akcja charytatywna, mająca na celu sprawienie radości seniorom mieszkającym w Domach Pomocy Społecznej (DPS). Podczas akcji, seniorzy piszą listy do Świętego Mikołaja z prośbami o prezenty, które następnie są spełniane przez wolontariuszy – „Mikołajów”. Celem inicjatywy jest przekazanie seniorom, często wykluczonym i osamotnionym, magii świąt Bożego Narodzenia i poczucia, że nie są zapomniani.

Fundacja „Święty Mikołaj dla Seniora” powstała z inicjatywy Mateusza i Roksany Góral, którzy chcieli zmienić sposób, w jaki społeczeństwo postrzega osoby starsze, oraz pokazać, że każdy zasługuje na szczęście i pomoc. Akcja zaczęła się od 900 darczyńców, a obecnie liczba listów do Świętego Mikołaja przekracza 11 tysięcy.

Inicjatywa ta ma na celu nie tylko dostarczenie prezentów, ale również edukację młodszych pokoleń na temat szacunku i wrażliwości wobec osób starszych. Organizatorzy podkreślają, że seniorzy, wychowani w innych czasach, często nie potrafią prosić o pomoc, a akcja „Święty Mikołaj dla Seniora” daje im możliwość przełamania tej bariery wstydu w bezosobowy, ale serdeczny sposób.

Przeczytaj artykuł: https://deon.pl/po-godzinach/ty-takze-mozesz-byc-sw-mikolajem-i-sprawic-radosc-seniorowi-jak-to-zrobic,2341541

wspierają nas:

partnerzy
media
osobistości

Strona internetowa współfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030