Seniorzy piszą listy do Św. Mikołaja

Seniorzy piszą listy do Św. Mikołaja

Inicjatywa „Święty Mikołaj dla Seniora”, stworzona cztery lata temu przez Roksanę i Mateusza Góral, ma na celu pokonywanie samotności i przywracanie prawdziwej magii świąt dla seniorów. Fundacja zaprasza domy pomocy społecznej do udziału w akcji, zachęcając ich podopiecznych do pisania listów ze swoimi potrzebami i marzeniami. Te listy, za pośrednictwem strony internetowej Fundacji, trafiają do Świętych Mikołajów – darczyńców, którzy spełniają życzenia seniorów.

Reportaż Radia Katowice skupił się na reakcjach osób starszych na tę inicjatywę oraz na tym, o co proszą w swoich listach. Działania Fundacji „Święty Mikołaj dla Seniora” pokazują, jak ważne jest wsparcie i uwaga dla osób starszych, szczególnie w okresie świątecznym, kiedy samotność może być szczególnie dotkliwa.

Przeczytaj artykuł: https://www.radio.katowice.pl/zobacz,63267,Seniorzy-pisza-listy-do-Sw-Mikolaja.html

wspierają nas:

partnerzy
media
osobistości

Strona internetowa współfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030