Minigranty – pomożemy Ci pomagać seniorom!

Pomożemy Ci pomagać seniorom! Masz pomysł na lokalne działanie wspierające placówki opieki? Korzystając z minigrantów nie musisz się martwić o fundusze! 

Opisz nam swój pomysł i zrealizujmy go razem wykorzystując wsparcie finansowe w wysokości aż 1000 złotych na każdy projekt! Oprócz wsparcia finansowego zapewnimy Ci pomoc merytoryczną oraz działania promocyjne. Wnioski zostaną wybrane w formie konkursowej.

Środki można przeznaczyć na realizację akcji wolontariackich na rzecz dobra wspólnego, mające na celu pozytywnie wpłynąć na środowisko Seniorów oraz Podopiecznych placówek opieki długoterminowej. Działania powinny być spójne z celami statutowymi Fundacji “Święty Mikołaj dla Seniora” a wnioski konkursowe mogą składać zespoły co najmniej dwuosobowe. 

Po więcej informacji oraz wszystkie niezbędne materiały prosimy o kontakt pod adresem julia.koszeluk@swietymikolajdlaseniora.pl do 5 listopada, następnie na wasze wnioski konkursowe będziemy czekać do 10 listopada. Działania grantowe należy zrealizować po rozstrzygnięciu konkursu, pomiędzy 16 listopada a 31 grudnia. 

Finansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

wspierają nas:

partnerzy
media
osobistości

Strona internetowa współfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030